รถเมสาย22

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 22 จากสยามไปพระราม4 รอมา ตั้งแต่ 16.06 จนถึงตอนนี้17.50 ยังไม่มีโผล่มาสักคัน เลิกวิ่งแล้วหรือยังค่ะ ทึ้งช่วงนานเวอร์ แต่จากพระราม4 ไปสยามเห็นผ่านเป็น 6-7 คนแระ บางครั้งก้มา 2 คันติด ไม่โอเคเลยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตารางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ