รถเมสาย138 ท่าอู่ปอไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาประมาณ 17.15 ยืนรอรถเมสาย138อยู่หน้าป้ายดูคาติ ก่อนถึงป้ายการบินไทย มีรถเม138 2คัน 138 คันนึงจอดเข้าป้ายหน้าเซ็นจอร์นเป็นรถเมทีไปพระประแดง มีคันนึงที่ไปอู่ปอแต่เรียกแล้วไม่ยอมเข้าป้าย มีผู้โดยสายหลายคนจะไป ยืนด่าว่าจะรีบขับรถไปตายหรอไม่ยอมเข้าป้าย เพราะขับรถด้วยความเร็ว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสายปอ.138 ปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับ-ส่งผู้โดยสารทุกป้ายหากมีการร้องเรียนเเจ้งเข้ามาอีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)