รถเมสาย12 ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 7.35น. รถเมสีแดงสาย12 เลขหลังรถ 80504 เลขทะเบียน 12-0699 ไม่ยอมเข้าเลนของรถโดยสาร เพื่อรับผู้โดยสาร และเดินรถผ่านป้ายรถเมไปเลย ขอแสดงความคิดเห็นว่า หากเป็นรถโดยสารสำหรับประชาชน ทำไมไม่จอดรับผู้ใช้บริการคะ? กรุณาอบรมผู้ขับรถโดยสารเรื่องนี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ