รถเมสาย 95 ไม่จอดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เช้าวันนี้ประมาณ 05.50 น. รถเมสาย 95 จงใจไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้าย (รามอินทรา กม.2) ขาเข้า โดยคนขับตั้งใจไม่ชิดซ้ายตั้งแต่แรกที่จะถึงป้าย ผู้โดยสารต้องวิ่งกันไปขึ้นรถในถนนเลนที่2 ในขณะที่รถเคลื่อนตัวเพราะโดนรถท้ายบีบแตรไล่ ตลอดทางไม่จอดแวะป้ายตามทางเพื่อรับผู้โดยสารขึ้นรถเพิ่ม จนมาถึงป้ายไฟฟ้า(ตรงข้ามวัดพระศรี) ผู้โดยสารยืนรอจะลงรถ แต่คนขับก็ไม่ชิดขวาเพื่อจะจอด กระเป๋ารถบอกเวลาเร่งด่วนจอดไม่ได้ ในขณะนั้นเวลาประมาณ 05.54 น. คนขับชิดขวากลับรถเข้าอู่บางเขนเลย ผู้โดยสารที่จะลงป้ายไฟฟ้าต้องเดินออกจากอู่บางเขนกลับมาที่ป้ายไฟฟ้าฝั่งตรงข้ามเองคะ ท้ายรถรหัส 1-50017 คะ รบกวนช่วยชี้แจงถึงคำว่า เวลาเร่งด่วน ที่เกิดขึ้น 05.54น. ด้วยคะ ...ขอบคุณคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 95 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ