รถเมสาย 509 เลข 6-56057 ไม่ยอมจอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
15/07/63 เวลา 08.37 ขาเข้า กทม. รถเมขับผ่านป้าย พาณิชจรัญ (จรัญ 41) โดยวิ่งมาเลนกลางด้วยความเร็วสูง ไม่ยอมเข้ามาชิดเลนซ้าย เพื่อรับผู้โดยสาร และวันอื่นก็เห็นคันอื่นๆทำมาหลายครั้ง จึงขอให้พิจารณาดำเนินการอย่างเด็ดขาดและเป็นรูปธรรม มิเช่นนั้น จะดำเนินการแจ้งระดับผู้บริหารโดยตรง

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ