รถเมสาย 48 ไม่มาเลย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รอรถเมสาย 48 หน้าวัดปทุมตั้งแต่ 1 ทุ่มจนถึงสามทุ่มกว่า สาย 48 ไม่มาสักคัน เป็นแบบนี้มาสามวันแล้ว รถหยุดวิ่งกี่โมงหรอคะ

เรียนท่านผู้ใช้บริการ ตามที่ท่านได้รัองเรียนรถโดยสารประจำทางสายที่ ๔๘ นั้น ได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวของให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ