รถเมล สาย21

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากสอบถามว่าสาย 21 เช็ค แอฟ viabus เช็ครถฟ้าไม่ได้หรอครับ. รถครีมแดง กับ ยูโรส้มเช็คได้ แต่รถสีฟ้า เช็คไม่หรือติดตามไม่ได้เลยครับ ในขนาดสีฟ้าสายอื่นทำไมเช็คได้ครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ