รถเมล์84ก รอนานมากๆ จอดเทียบท่าอยู่3คันไม่ยอมออกกั้กรอคนเยอะๆ รอกว่าชม.ก็ยังไม่ออก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ