รถเมล์536 เสียตามรายทางทุกวัน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำไมสภาพรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย536(ปากน้ำ-หมอชิต2) ถึงยังเป็นสภาพเก่ามีการจอดเสียอยู่ทุกวัน เป็นรถที่มีความจำเป็นสำหรับประชาชนที่ขึ้นจากปากน้ำสมุทรปราการ เพื่อไปสถานีขนส่งรถโดยสารหมอชิต2 มีเสียบ่อยจนไม่มั่นใจในการบริการของขสมก.ไม่บำรุงรักษาหรือเปลี่ยนรถใหม่เข้ามาแทน ขอชื่นชมนะคับที่การบริการดีเสียอย่างเดียวรถเสียบ่อยแล้วมันทำให้ขาดระยะเสียเวลาของประชาชน

เรียน ผู้ใชับริการ ขสมก.รับทราบเรื่อง และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขสภาพรถ และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ให้พร้อมสมบูรณ์ก่อนนำออกวิ่งบริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ