รถเมล์515 ไม่จอดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่คิดว่าจะต้องกลับมาร้องเรียนซ้ำอีกครั้ง รบกวนช่วยนำข้อร้องเรียนไปปรับปรุงด้วยนะคะ รถเมล์สาย515ไม่จอดรับผู้โดยสารช่วงเวลาตี5 ป้ายศาลแขวงฯ ถ.บรมฯ โบกเรียกก็ไม่มีการชะลอรถ รบกวนช่วยแก้ไขด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ