รถเมล์33ไม่จอดป้ายรับผู้โดยสาร หน้ากรมศิลป์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากทราบว่าป้ายถูกยกเลิกใช้หรือยังไงครับ สาย33กว่าจะมาแต่ละคันนี้ฌคตรนานพอมาแล้วเสือไม่จอดบป้าย พอโบกก็ทำเป็นไม่มอง

เรียนท่านผู้ใช้บริการรถโดยสารเอกชนร่วมบริการสาย 33 ขสมก.ได้ประสานงานกับบริษัท กิตติสุนทร จำกัด ให้จัดการเดินรถให้เป็นตามเงื่อนไขในใบอนุญาตรถโดยสารประจำทางที่กรมการขนส่งกำหนด กรณีรถสายดังกล่าวไม่หยุดรถรับส่งผู้โดยสาร ขสมก.ขอความร่วมมือช่วยแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น หมายเลขข้างรถและทะเบียนรถด้วยครับ จึงเรียนมาเพื่อทราบ