รถเมล์166ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่ยอดจอดป้าย กฤษดา เวลาประมาณ 08:45 ให้ไปขึ้นตรงธนาคาร บ้ารึเปล่า แดดแรงขนาดนั้นใครมันจะไปยืน ไม่มีใครยืนสักคน แม่งบอกให้ไปขึ้นตรงนั้น ใช้สมองบ้างนะคนขับอะ ลองให้มันไปยืนคอยดูนะ สักแต่ทำงานไปวันๆ ไม่เจริญขึ้นหรอก

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ