รถเมล์147 ไม่รับผู้โดยสารและใช้เวลารอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ผมรอรถเมล์สาย147 บริเวณสะพานตรงข้ามซอยศักดิ์สิทธิ์อัลลอยด์ ข้างๆหมู่บ้านปริญสิริ เป็นเวลากว่า30นาทีแล้ว ช่วงระหว่างนั้นก็มีรถเมล์สาย147ผ่านแต่ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสาร

เรียนท่านผู้ร้อง ตามทีท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 147 ไม่รับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้รับผู้โดยสารทุกป้ายเพื่อความสดวกและรวดเร็วในการเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อทราบ