รถเมล์141 ขาดระยะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้รอรถเป็นชั่วโมง จะเดินทางไปทางจุฬาฯ แต่กลับเจอแต่รถสาย141มาอีกเส้นคือไปทางแสมดำถึง 6 คัน โดยไม่มีรถมาเส้นทางไปจุฬาฯเลย อยากให้จัดการการเดินรถหน่อยครับ จะมีรถติดกัน ทางเดียวกัน 6 คันเพื่ออะไรครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ