รถเมล์137 ขาดระยะตลอด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 137 ตอนเช้าจากฝั่งรามไปรัชดา รถห่างกันเกินไป รอมาประมาน 1 ชม.แล้ว ไม่มีรถมา และเป็นแบบนี้ตลอด ขสมก.ควรจะมีวิธีแก้ไขที่ไม่ต้องให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำซาก

เรียน ผู้ใช้บิรการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการปล่อยรถให้หมุนเวียนในเส้นทางไม่ให้ขาดระยะรอนานเพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ