รถเมล์134รีบไปไหนหรอคะ โบกแล้วไม่จอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์ 134 เลข 12-5990 // 7-55089 รีบไปไหนคะ โบกตั้งแต่เนิ่นๆ ขับเร็วไม่ยอมจอด เลยไปเลย รถก็ไม่เต็ม มีที่เหลือให้นั่ง เข้าใจว่ารีบใกล้ถึงอู่ แต่วันหลังจอดด้วยค่ะ *แยกไทนน้อย ขากลับเข้าอู่บางบัวทอง

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ