รถเมล์133ไม่ฉีกตั๋ว

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์133 พกส.ชื่อรสา อนุสรณ์ ไม่ฉีกตั๋วให้ผู้โดยสารทั้งคัน

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 133 ไม่ฉีกตั๋วให้ผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ-