รถเมล์108 มาช้า ตรงจุดอนุเสาวรีย์ เฉพาะเวลา20.50-21.25

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
9/10/59 รถเมล์108 มาช้า ตรงจุดอนุเสาวรีย์ เฉพาะเวลา20.50-21.25 ไม่รวมเวลาจอดแช่ป้ายอนุเสาวรีย์ เบื่อมาก

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 108 มาช้านั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ปรับเปลี่ยนตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้โดยสาร จึงเรียนมาเพื่อทราบ