รถเมล์ A2 ไม่ยอมเข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาประมาณ 11.35 รถเมล์ป้าย A2 ไม่ยอมเข้าป้าย เพราะมีรถเมล์สายอื่นรอเข้าป้าย 2 คัน เลยเข้าเลนขวาออกไปเลย รถปล่อยมาทุกครึ่งชม แบบนี้แล้วใครต้องไปขึ้นเครื่องจะรอไหว นี่ก็รอมาเกิน 20 นาที แล้วยังต้องรอ 30 อีกหรอ ดีที่เผื่อเวลาเดินทางไว้ อยากให้ทางองค์กรจัดการเรื่องรถไม่เข้าป้ายอย่างจริงจัง เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่โดนจนต้องขึ้นรถแท็กซี่แทน ทำแบบนี้ใครจะอยากขึ้นรถสาธารณะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ