รถเมล์ A2 ขาดช่วงนานมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์ A2 ขาดช่วงนานมาก รอตั่งแต่ 18:22น. จนตอนนี้ 19:30น.ยังไม่ได้ขึ้นรถเลยค่ะ ฝนก็ตก ทำไมปล่อยรถเมล์ขาดช่วงนานจังค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ