รถเมล์ A1 A2 ไม่เคยมาตามเวลาที่ป้ายบอก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ป้ายหน้าสนามบินเขียนไว้ว่า A1 มาทุก 5 นาที A2 ทุก 30 นาที แต่ไม่เคยมาได้ตามเวลาเลยค่าาาา แนะนำว่าถ้าไม่สามารถบริหารจัดการเวลาให้เป็นไปตามที่เขียนไว้ บนป้ายได้ ก็เอาคำพูดตรงป้ายออกดีมั้ยคะ รอรถนานมันเสียความรู้สึก โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน รถไม่เคยพอ ไม่เคยมาทัน ผู้โดยสารก็ยืนรอต่อคิวยาวกันไป

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย A1 และ A2 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ