รถเมล์ A1 A2 ป้ายผิดบ่อยมาก และมาไม่ตรงเวลาครับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ A1 และ A2 สถานีต้นทาง สนามบินดอนเมือง ป้ายสลับกันบ่อยมากครับ ป้ายหน้ารถ A1 ป้ายข้างรถมีทั้ง A1 A2 สร้างความสับสนมากครับ เดินขึ้นไปสอบถาม พนักงานเก็บค่าโดยสารบอกว่า A2 แต่พนักงานขับรถแจ้งว่า A1 แล้วเวลาในการออกรถก็ไม่ตรงตามกำหนดการ บางที A1 มา 3 คันติด ๆ กันเลย รลกวนทาง ขสมก ดำเนินการแก้ไขด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ