รถเมล์ 97 ผ่านไป 3 ค้นแล้ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ 97 ผ่านไป 3 ค้นแล้ว แต่ทำไมรถเข้าอู่ทุกคัน นี่เพิ่งทุ่มกว่าๆ ยังไม่หมดเวลาวิ่งเลย

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ