รถเมล์ 84ก เลขรถ 12-0107 6-50339 ปิดประตูหนีบขาผู้โดยสาร รถมีปัญหาก็ยังเอามาใช้

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 84ก เบอร์ 12-0107 6-50339 1 ทุ่ม วันที่ 30 พ.ค. 2020 ปิดประตูหนีบขา กระเป๋าอ้างว่ารถประตูมีปัญหาปิดเอง? แต่คนขับก็ยังเอามาใช้ อันตรายถึงชีวิตแบบนี้ ใครจะรับผิดชอบได้บ้าง? มักง่าย บริการแย่เสมอมา นี่ไม่ใช่ข้ออ้างของการแก้ปัญหาของการที่รถมีน้อยหรือขาดระยะเลย แต่ทั้งคนขับและกระเป๋าอ้างแบบนี้ ถ้าชีวิตใครเป็นอะไรไปสักหนึ่งคน เอาชีวิตตัวเองมาชดใช้คืนได้มั้ย มักง่ายมาก!!

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ