รถเมล์ 67 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
แจ้ง รถเมล์สาย 67 เลขที่ ลงท้าย สอง40457 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 7.00 น. ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายถนนพระรามที่ 6 ก่อนเลี้ยวเข้าถนนเพชรบุรี ได้พยายามตะโกนให้คนขับรถจอดรับในขณะที่รถจอดรออยู่แต่ไม่มองและเปิดประตูรับ กระเป๋าประจำรถ ก็ไม่ช่วยดูแลแจ้งให้คนขับรถทราบ กระจกข้างก็ไม่ดูว่ามีผู้โดยสารเรียกอยู่ แล้วขับออกไปเลย ทุกครั้งต้องโบกมือ รถถึงจะเข้าเทียบจอดรับ จะขับผ่านหรือเลยไปประจำ ทำให้ต้องรอคันต่อไปอีกนาน ปกติสายนี้จะรอนานมาก ๆ อยู่แล้ว ช่วยแก้ไขปรับปรุงและตักเตือนให้ใจบริการด้วย โดยเฉพาะกระเป๋ารถ เน้นเตือนไม่เล่นมือถือเมื่อถึงป้ายรถ เพื่อช่วยดูว่ามีผู้โดยสารขึนหรือลงหรือไม่ด้วยค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ