รถเมล์ 519

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รบกวนเพิ่มจำนวนสายรถเมล์ 519 ในช่วงเวลาเร่งด่วน เนื่องจากระยะหลังรอรถเมล์ในช่วงเช้าของวันทำงานนานและหลังจากเลิกงานเป็นเวลานานมากกว่าที่รถเมล์จะมาถึง ส่งผลให้ไปทำงานสายและกลับบ้านดึกเป็นประจำ ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องใช้รบเมล์สายนี้ เนื่องจากไม่สามารถที่จะเลี่ยงไปใช้สายอื่นได้ เพราะเป็นรถเมล์สายเดียวที่สามารถผ่านบ้าน (สายอื่นไม่ผ่านจริงๆ) อย่างไรถ้าเป็นไปได้อยากขอแนะนำให้เพิ่มจำนวนรถวิ่งในช่วงระยะเร่งด่วนก็ยังดี เพื่อช่วยเหลือคนที่จะต้องเดินทางไปทำงานและอำนวยความสะดวกให้คนที่ต้องเดินทางกลับบ้าน เพราะบางครั้งการที่เป็นผู้หญิงรอรถนานๆก็อันตรายคะ ขอบคุณมากคะ