รถเมล์ 515 ทางด่วย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เราเคยได้มีโอกาสขึ้นรถเมล์ 515 ทางด่วน รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก ทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทางเพิ่มขึ้นเยอะ เเต่ตอนนี้ได้ยินข่าวว่าจะยกเลิกรถเมล์ 515 ทางด่วน ซึ่งไม่เข้าใจว่าทำไมถึงยกเลิกบริการที่ดีๆ ที่ช่วยพัฒนาบริการรถเมล์ขึ้น เรารู้สึกว่าการมีรถเมล์ 515 ทางด่วน ไม่ได้ไปเบียดเบียนการขับรถของคนอื่น เพราะทุกคนก็มีสิทธิในการใช้ทางด่วนได้เหมือนกัน จึงอยากมีข้อเสนอแนะให้ยังมีบริการนี้ต่อไป เพื่อผลประโยชน์ของส่วนร่วม

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ