รถเมล์ 514 13-1209 2-45117

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย514 13-1209 2-45117 อยู่เลนกลางไม่เข้าป้ายเรียกแล้วก็ขี่เลยป้ายไม่ทราบว่ารีบไปไหนคะขับรถสาธารณะไม่ควรรีบนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)