รถเมล์ 507

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอร้องละค่ะ ช่วยเพิ่มรถสาย 507 หน่อย มีน้อยคันมาก แถมวิ่งไกล ยิ่งขาดระยะนาน ความจริงนอกจากรถน้อยมากแล้ว ยังเก่ามากอีกด้วย เวลาใครร้องเรียนอะไรไป เคยแก้ไขจริงๆไหมคะ ถามจริงๆเถอะค่ะ ไม่เห็นอะไรจะพัฒนาขึ้นเลย มีคนร้องเรียนทุกวัน แต่ก็บริการเหมือนเดิมทุกวัน

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 507 รถน้อยนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ทำการแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ