รถเมล์ 505 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ 505 จอดรับผู้โดยสาร ที่ป้ายรถประจำทาง สถานี รถไฟฟ้า MRT แยกติวานนท์ เวลา 10:05 วันที่ 21 ส.ค. 62 วิ่งมาด้วนความเร็วและไม่มีการชลอ ไม่อยู่ในเลนที่จะรับผู้โดยสาร แสดงความตั้งใจ ที่จะไม่รับผู้โดยสาร เสียเวลานะคะ ปกติ ขสมก.ไม่เคยบอกเวลารถมา รถไป ต้องรอกี่นาที ไม่มีใครทราบอยู่แล้ว เปนแบบนี้ อย่ามาขับรถโดยสารสาธารณะเลยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ