รถเมล์ 36ก วิ่งช่องทางขวา ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 30/07/2562 เวลา โดยประมาณ 19:35 น. สถานที่ ถนนรัชดาภิเษก ช่วงเลี้ยวเข้าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จะมี 3 ป้ายรถเมล์ สำหรับ สาย 36ก ป้ายที่ 1. ศูนย์วัฒธรรมแห่งประเทศไทย ป้ายที่ 2. สยามนิรมิต และ ป้ายที่ 3. คอนโดข้างปี๊ปอิน ซื่ง มีผู้โดยสารยืนคอย และโบกมือเรียก รถเมล์ 36ก ที่ป้ายที่ 1. แต่รถเมล์ 36ก หมายเลขรถ 8-80477 ขึ้นชื่อ และรูปถ่ายเป็น คุณยมนา ทวาภพ แต่คนขับรถหมายเลขดังกล่าว ไม่ใช่ คุณยมนา ทวาภพ บุคลิกลักษณะของคนขับรถสูงผอม ผิวคล้ำ ผมรองทรงหยิก (คนขับรถไม่ตรงกับโปรไฟล์ที่แสดง) ขับรถออกช่องทางขวาสุด ไม่รับผู้โดยสาร จากป้ายที่ 1 จากนั้น ผู้โดยสารคนดังกล่าว ก็วิ่งตาม รถเมล์ 36ก เนื่องจากขณะนั้น รถแน่น เต็ม 3 ช่องทาง แต่แล่นไปได้เรื่อยๆ ไม่เร็วจนเกินไป (ผู้โดยสามารถวิ่งไล่ตามได้) ผู้โดยสารก็รีบวิ่งไปรอรถยัง ป้ายที่ 2. สยามนิรมิต รถเมล์ 36ก ก็ยังวิ่งช่องทางขวาสุด และไม่จอดรับผู้สารคนดังกล่าว ส่วนพนักงานเก็บค่าโดยสาร เป็นผู้หญิง ก็มิได้ใส่ใจ คล้ายกับว่ากำลังเล่นโทรศัพท์อยู่ ดิฉันนั่งเห็นเหตุการณ์อยู่บนรถ รู้สึกเห็นใจ ผู้สารคนดังกล่าวมาก เพราะรถเมล์ 36ก ปกติ ช่วงเวลา ตั้งแต่ 18:00- 20:00 คอยนานมาก และเมื่อพลาดการรอคอยไป เพียง 1 คัน ต้องคอยนานร่วมชั่วโมง ฉะนั้น จึงอยากให้หัวหน้างาน แจ้งเตือน และกำชับ พนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสาร คนดังกล่าว ให้ตระหนักในหน้าที่อย่างเคร่งครัด และมีวินัยจราจร ให้มากกว่านี้ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม และขอขอบคุณ ณ ที่นี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ