รถเมล์ 207 ไม่ยอมจอดป้ายให้ผู้โดยสารลง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ข้าพเจ้า นภารัตน์ ได้ทำการขึ้น รถเมล์ สาย 207 เลขข้างรถหมายเลข 3440190 จากแยกศรีอุดม ประมาณ 15.40 น. และต้องการ ลงป้าย ตรงหมู่บ้าน สินเก้า ก่อนป้ายพาราไดส์ 1ป้าย ข้าพเจ้า ได้ทำการยืน และ กดขอลง ก่อนถึงป้าย(มีรูปปั้นป๊อบอาย) ตั้งอยู่ แต่คนขับรถมีเจตนาเพิกเฉย ที่จะจอดให้ และทำให้ข้าพเจ้า ต้องเดินย้อนมาไม่ทราบว่า ทางต้นสังกัด สั่งให้ผูู้ขับเลือกจอดตามใจได้ใช่หรือไม่

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ