รถเมล์ 205 ช่วงเวลา 20:00-21:15 ไม่มีรถไปถึงเดอะมอลล์เลย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงเวลา 20:00-21:15 รถเมล์สาย 205 มีรถแค่ไปถึง คลองเตย-ถนนตก ไม่มีรถไปถึงเดอะมอลล์ท่าพระเลยสักคันเดียว ซึ่งเราเป็นผู้หญิง นั่งรอนานมากรอคนเดียวทุกวัน แต่ละป้ายรถเมล์ก็ค่อนข้างเปลี่ยวมาก ช่วยแก้ด้วยค่ะ ตั้งแต่ ต้นปี 2566 มานี้ รถไปเดอะสตาร์วิ่งน้อยมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และแจ้งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไข การปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และแจ้งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไข การปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)