รถเมล์ 191 ขาดระยะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทำไมรถสาย 191 กระทรวงพาณิชย์-คลองจั่น หลังเวลา 17.30 น. รถมาช้ามาก รอเป็นชั่งโมง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ