รถเมล์ 185 ไม่จอดรับผู้โดยสาร 11-9558

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 21/05/2563 เวลา 12.20 pm รถเมล์สาย 185 เลขรถ 11-9558 (1-40376) ไม่จอดรถรับผู้โดยสารที่ป้าย โรงเรียนปัญจทรัพย์ แถมยังชิดขวามาตลอดเพื่อขึ้นสะพานข้ามแยกรัชดา-ลาดพร้าว (รบกวนตรวจสอบแล้วแจ้งให้กับคนขับรถด้วยนะครับ เป็นค่อนข้างหลายครั้งแล้วครับ)

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ