รถเมล์ 147 ไม่ชอบเข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
หลายรอบเป็นประจำ วิ่งผ่านไม่เข้าป้าย เลนขวาตลอด เวลาลงกดออดก็ไม่เข้า วิ่งจอดเลยป้าย