รถเมล์ 145 ไปเติมแต่ก๊าซไม่ยอมเข้าไปส่งคนที่ป้ายสุดท้ายศิวะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ 145 ไปเติมแต่ก๊าซไม่ยอมเข้าไปส่งคนที่ป้ายสุดท้ายศิวะ แทบจะทุกคัน ขึ้น145 ทุกวันไม่มีคันไหมไปส่งจนสุดท้ายสักคันไล่คนลงปากน้ำ บอกจะไปเติมแต่ก๊าซเห็นแก่ตัว ขี้เกียจทั้งๆที่ค่ารถเมล์ก็แพงยังต้องนั่งไปอีกต่ออีก คนขับ145 ขี้เกียจเห็นแก่ตัว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงาน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารให้ถึงจุดหมายปลายทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากได้รับการร้องเรียนในกรณีเช่นนี้อีก จะพิจารณาลงโทษสถานหนักต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ