รถเมล์ 141 ไม่จอดป้ายตรงข้ามบ่อนไก่ หน้าตึกลุมพินีทาวเวอร์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอมา 20 นาทีเพื่อขึ้นรถคันนี้ แต่ต้องรอต่อไปอีก ไม่ทราบว่ามีการจัดการยังไงให้เกิดความไร้มาตรฐานขนาดนี้ บางทีก็เจอติดกันสามสี่คัน ถึงจะมาช้าบ้างไม่มาช้าบ้างเพราะรถติด แต่ก็ควรให้จอดทุกป้ายนะคะ มีคนเสียเวลาตั้งเท่าไรแล้ว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ