รถเมล์ 141 วิ่งกระจุกตัว ปล่อยรถไม่ต่อกัน ทิ้งระยะนานมาก แล้วเป็นแบบนี้ทุกวัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เมื่อไหร่นายท่าที่ปล่อยรถจะปล่อยให้มันมีระยะห่างที่พอดี ถ้ารถปริมาณไม่พอทำไมไม่เอา 140 มาวิ่งแทนในเมื่อปล่อยสัมปทานให้เอกชนไปแล้ว รถสาย 140 ควรถูกมาวิ่งเส้น 141 ที่คนใช้เยอะบ้าง พอมาทีคนก็แน่นมาก แล้วงี้มันจะพอกับปริมาณคนได้ยังไง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)