รถเมล์ 140 ไม่จอดทุกป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 21/9/19 เวลา 23:18 น. รถเมล์ 140 คันสุดท้าย ไม่จอดที่ป้ายตรงข้ามพันธ์ทิพย์ประตูน้ำ โดยดิฉันยืนรอตั้งแต่เวลา 23:08 น. แต่ระหว่างนั้นมีรถเมล์สาย 60 และ 511 จอดอยู่ที่เลนสอง 140 จึงขับที่เลนสามด้วยความเร็วพอสมควร ผ่านเลยป้ายดังกล่าวไป อยากให้คนขับสนใจ ผู้โดยสารมากกว่านี่นะคะ เพราะเป็นคันสุดท้าย ถ้ามีรถเมล์สายอื่นมาก่อน ก็ควรรอ เพราะบางครั้งยังจอดไม่ตรงป้าย ผู้โดยสารเดินไปขึ้นก็ไม่เปิดประตูให้พบเห็นบ่อยครั้งอันนี่เข้าใจได้ ครั้งนี้ รถไม่จอดมี ผู้โดยสารอีก 2-3 คนไม่ได้ขึ้น ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกค่อนข้างมากในการเดินทางกลับบ้าน

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมา อบรมโดยรวมให้ใหม่แล้ว หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ