รถเมล์ 137 ไม่จอดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ไม่จอดรับป้ายรามตรงข้าม โตโยต้า เวลา 20.44 วันที่ 21 มีนาคม 2567 137 / 3-48 13-1269 8-67107 โบกตั้งแต่ไกลจนถึงป้ายก็ยังขับเลนส์2ไม่ยอมมาขับเลนส์รถเมล์ ไม่รู้ว่ากลัวเลนส์รถเมล์หรืออะไรหรือกลัวแม่มันตาย

เรียน คณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอบรมตักเตือนมารยาทของพนักงาน ให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ต่อการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎจราจรอย่างเคร่งครัด บริการด้วยความสุภาพ ขับรถด้วยความระมัดระวัง จอดรับ-ส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางด้วยความเรียบร้อยก่อนนำรถออกจากป้าย โดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ หากได้รับการร้องเรียนในกรณีเช่นนี้อีก จะพิจารณาลงโทษสถานหนักต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)