รถเมล์ 110 ออกประชานิเวศน์ 3 รอบเช้า

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้รถเมล์สาย 110 รอบเช้าออกจากป้ายประชานิเวศน์ 3 เวลา 6.00น. เนื่องจากช่วง1-2สัปดาห์ที่ผ่านมา(วันแจ้ง 21/3/67)ออกจากป้ายดังกล่าวเร็วมาก ประมาณ 5.30-5.40น.ไม่สามารถขึ้นรถได้ทัน ส่วนรถริบต่อไปห่างกันประมาณ 1ชม.ซึ่งมาช้ามาก ทำให้ระยะเวลาห่างกันมากจึงไม่สามารถ ใช้บริการริบต่อไปได้ สรุปคือรอบเช้าออกเร็วไปและรอบต่อไปมาช้าไปอยากให้ช่วยปรับช่วงเวลาหน่อยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)