รถเมล์ 105 สีฟ้า ไม่จอดตามป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อเวลา 11.38 น. ของวันที่ 14/08/62 ได้ยืนรอรถเมล์ สาย 105 ใกล้ๆ กับซอยพระรามที่ 2 ซอย 90 ได้มีรถเมล์ 105 สีฟ้า ขับมาทางเลนขวาด้วยความเร็วและเปิดไฟเลี้ยวเหมือนจะจอดหน้าป้ายที่อยู่ทางเลนซ้าย แต่ก็ไม่มีการชะลอความเร็วของรถเลย ทั้งๆที่มีคนยืนโบกเพื่อให้รถจอด แต่กับไม่มีการชะลอความเร็วและไม่จอดรับผู้โดยสารเลย ซึ่งต่างจากรถเมล์ สาย 76 ที่มีการชะลอความเร็วและเข้ารับผู้โดยสารตามป้าย แม้ว่ารถจะอยู่เลนขวาพนักงานขับรถก็จะชะลอความเร็วและค่อยๆเปลี่ยนเลนมาอยู่เลนซ้ายเพื่อรับผู้โดยสาร สุดท้ายนี้ก็อยากจะให้ปรับปรุงแก้ไขด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้