รถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทางเดินรถ ระหว่างตลาดมีนบุรี ไปเสรีไทย ช่วงเวลาหลัง21.30-22.00น.ของทุกวัน ทำไมรถเมล์ถึงหมดเร็ว และมีแค่สายเดียว27. นานๆจะเห็น151สักคัน แทบไม่เห็นเลย หมดเร็วไปหรือเปล่า. และมีสายรถเมล์เดิน แค่1-2สาย เพราะอะไร เหตุผลอะไร ที่ทำให้เส้นรถเมล์ ถ.เสรีไทย ถึงไม่พัฒนา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ