รถเมล์ ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้าย วิ่งชิดเกาะกลาง รีบไปไหน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ที่ป้าย ตรงข้าม ซอยวิภาวดี22 เวลา 7.50น รถเมล์ปรับอากาศสาย107 หมายเลขข้างรถ 1-3015 และรถเมล์ปรับอากาศสาย 129 หมายเลขข้างรถ 1-70252 ทั้ง2คันไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายที่ยืนโปกอยู่ วิ่งชิดเกาะกลาง รีบไปไหน

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ