รถเมล์ สีแดง สาย 29 ขับรถไม่ดี ใช้อารมณ์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คนขับเป็น ผญ. หมายเลข ข้างรถ 1-50480 เลขทะเบียนรถ 12-0805 1. จอดรถไม่ตรงป้าย 2. แซงไม่มองขวา เกือบจะชน หลายครั้ง 3. ขับรถใช้อารมณ์

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ