รถเมล์ สาย40 ขับรถโดยประมาท

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย40 ป้ายทะเบียน 14-4094 เหตุการณ์นี่เกิดที่ป้ายรถเมล์ หน้าสยามดิสคอฟเวอร์ วันที่ 22 ก.ค. เวลาประมาณ 12.35 น. จอดไม่ตรงป้าย จอดให้ผู้โดยสารลงเดินบนถนนตรงแยกไฟแดง ซึ่งอันตรายเนื่องจากไม่มีทางเท้าให้คนเดิน พอใกล้ถึงป้ายดิฉันและผู้โดยสารอีกจำนวนหนึ่งกดให้สัญญาณเพื่อจะลงรถป้ายนั้น ปรากฎว่าคนขับรถมีการแสดงออกไม่พอใจ ขับรถออกจากป้ายทั้งๆที่ดิฉันและผู้โดยสารยังลงไม่เสร็จ อยากให้ลงโทษคนขับรถ และสร้างวินัยจราจรให้กับคนขับรถด้วยค่ะ เพราะผู้โดยสารพยายามปฏิบัติตามกฎแล้ว แต่ถ้าคนขับรถ และระบบไม่ได้ช่วยอะไร ก็ไม่เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีค่ะ อยากให้ประเทศไทยมีกฎ มีระเบียบ คนปฎิบัติตาม พนักงานขับรถสุภาพ ไม่เห็นแก่ตัว ประเทศจะเจริญขึ้นมากค่ะ หากข้อคิดเห็นนี้ไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีการจัดการ ดำเนินการในทางที่เหมาะสม จักขอบพระคุณยิ่ง

เรียนคุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางสายที่ 40 ทะเบียบ 14-4094 ไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้าย และไม่ดูแลผู้โดยสารขึ้น-ลงให้ปลอดภัยก่อนนำรถออกแล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ