รถเมล์ สาย34 29

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย34 และสาย29 รังสิต-หัวลำโพง ช่วงเย็น17.00น.เป็นต้นไปรถวิ่งเข้าหัวลำโพงน้อยมากและบางวันรถ2สายนี้จอดอยู่ตรงจุดจอดหัวลำโพงนานมากเป็นครึ่งชัวโมงต่อคันทั้งๆที่รถก็ขาดสายอยู่แล้วอยากให้จัดรถให้เข้าหัวลำโพงให้มากขึ้นตรวจสอบด้วยว่าทำไมจอดตรงจุดจอดนานทั้งๆที่รถก็ขาดระยะนานแล้ว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ