รถเมล์ สาย22 ไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันทึ่15 กุมพาพันธ์ 2563 เวลา14.55น.รถเมล์ร้อน สาย22 เลข 2-80074 ไม่เข้าป้าย ออกขวา เราวิ่งออกไปเลนกลาง คนขับน่าจะเห็นจากกระจกหลัง แต่ทำเป็นไม่เห็น. คนขับรู้ไหมว่า รอคันหลัง มันนานแค่ไหน ถ้าไม่มีใจบริการ ก็ลาออกไปเถอะ ทำให้องค์การที่มีใจบริการ มาทำแทน โมโหมากครับ เพราะอุตสาวิ่งตามรถ จนรถคันอื่นที่ตามมา จอดให้หมด เพราะกลัวชนเรา ที่วิ่งออกไปกลางถนน.. ช่วยจัดการให้ด้วยครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ