รถเมล์ สาย12 คันสีแดงน่ะค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
บริการไม่ดีเลยน่ะค้ะ . มีเงินแบ่ง500 ติดตัวอยู่ค้ะ แล้วเขาก้ดูแล้วก็ด่า คำหยาบค่ะะ ควรจะจัดการกระเป๋ารถเมล์ได้ยังใงบ้างค่ะ . มันไม่โอเครน่ะค้ะ กระเป๋ารถเมลสาย12 ก้ยึดแบ่ง500 ของเราไปค้ะ แล้วไมไห้คืนค้ะ จนคนขับรถบอกว่า ใม่ต้องเก็บค้ะ . # กระเป๋ารถเมล์ เป็นผญค้ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ